FIND US ON FACEBOOK

HOTLINE TƯ VẤN
HOTLINE
0978 365 021


ưu đãi học phí
TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
tư vấn thành lập doanh nghiệp
HỖ TRỢ KÊ KHAI HTKK
phần mềm hỗ trợ kê khai thuế htkk

Bài Đọc 24/7

Bảo vệ bản quyền nội dung website

Trả lời thắc mắc về thuế thu nhập Doanh Nghiệp

Điểm 4.6/5 dựa vào 88 đánh giá

Bộ Tài chính trả lời các thắc mắc về thuế thu nhập doanh nghiệp
Thời gian qua, đã có rất nhiều thắc mắc về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được gửi đến Bộ Tài chính. FinancePlus.vn tập hợp một số câu hỏi về thuế TNDN đã được Bộ Tài chính trả lời mới đây.
thắc mắc về thuế thu nhập doanh nghiệp ?Câu 1: Công ty chúng tôi có chức năng hoạt động kinh doanh bất động sản. Công ty có xây 1 chung cư để bán, theo hợp đồng mua bán căn hộ, nếu khách hàng thanh lý hợp đồng trước thời hạn thì sẽ bị phạt 10% giá trị hợp đồng. Khi thu số tiền này Công ty phải đưa vào thu nhập của hoạt động kinh doanh bất động sản và kê khai quyết toán riêng hay đưa vào thu nhập khác và quyết toán trong năm phát sinh? Nếu đưa vào thu nhập của hoạt động kinh doanh bất động sản thì khi nào bàn giao căn hộ cho khách thì mới làm quyết toán hay phải quyết toán khoản thu nhập này vào tờ quyết toán hoạt động chuyển nhượng bất động sản trong năm phát sinh?

Trả lời:
Theo quy định tại Thông tư số 123/2012/TT-BTC (trước đây là Thông tư số 130/2008/TT-BTC) thì các khoản tiền DN thu được do đối tác vi phạm hợp đồng kinh tế sẽ được bù trừ với số phải chi do DN vi phạm hợp đồng (nếu có). Nếu Thu > Chi thì số chênh lệch (dương) hạch toán vào thu nhập khác. Ngược lại, số Thu < Chi thì chênh lệch (âm) được hạch toán vào chi phí của hoạt động SXKD. Số thu/chi phát sinh thu tiền trong năm nào thì hạch toán vào sổ sách kế toán và xác định thu nhập/chi phí của năm đó.
Đối chiếu với quy định trong các văn bản nêu trên thì khoản thu phạt khách hàng vi phạm hợp đồng mua/bán nhà ở hay căn hộ của DN Bạn sẽ được hạch toán vào thu nhập khác (sau khi đã bù trừ với số chi do DN Bạn bị phạt từ các hợp đồng khác) khi xác định thuế TNDN của năm phát sinh việc thu tiền phạt.
Câu 2:

Kính gửi Bộ Tài Chính! Em đang làm kế toán cho công ty TNHH Đồng Tâm, trụ sở tại Đồng Tâm - Bá Thước. Hiện Bá Thước là vùng đặc biệt khó khăn ạ, được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Công ty em được góp vốn từ 3 thành viên, trong đó có anh Ngô Văn Huỳnh hiện là giám đốc công ty TNHH Tuấn Vinh (Công ty hiện đang được miễn thuế TNDN) giờ góp vốn 28% số vốn vào công ty Đồng Tâm và đứng tên giám đốc luôn. Vậy em hỏi công ty Đồng Tâm có được miễn thuế TNDN không (số vốn góp anh Ngô Văn Huỳnh bằng 28%)?

Trả lời:
Theo thông tin bạn nêu thì DN của Bạn thuộc diện cơ sở thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn đặc biệt khó khăn, cho nên sẽ được hưởng ưu đãi thuế ở mức rất cao (thuế suất TNDN là 10% trong thời gian 15 năm, miễn thuế TNDN trong 4 năm và giảm 50% thuế TNDN trong 9 năm tiếp theo).

Tuy nhiên, cần xem kỹ điều kiện và nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế và các trường hợp bị loại trừ quy định tại điểm b, khoản 2 điều 18 Thông tư số 123/2012, đó là: 
Không áp dụng ưu đãi thuế đối với trường hợp sau:

"b.4) Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần hoặc Hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật là người có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể doanh nghiệp cũ đến thời điểm thành lập doanh nghiệp mới".

Với quy định này cần xem xét kỹ các nội dung (tiêu chuẩn) phân biệt như sau:

Một là, Công ty TNHH Tuấn Vinh, đang hoạt động và ông Huỳnh làm Giám đốc: Vấn đề là tại công ty này đại diện theo pháp luật là giám đốc (Ô Huỳnh) hay là Chủ tịch hội đồng thành viên? Ông Huỳnh có phải là người góp vốn cao nhất trong Tuấn Vinh?

Hai là, trong công ty Đồng Tâm, ông Huỳnh góp 28% vốn, vậy ông Huỳnh có phải là thành viên góp vốn cao nhất không?

Nếu như Ông Huỳnh thoả mãn cả 2 điều kiện (vốn 28% là cao nhất trong các thành viên của Đồng Tâm, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Tuấn Vinh (hoặc đồng thời là người có vốn góp cao nhất trong công ty Tuấn Vinh) thì công ty Đồng Tâm không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Trường hợp ông Huỳnh chỉ thoả mãn 01 trong số 2 tiêu chuẩn nêu trên thì Đồng Tâm vẫn được ưu đãi thuế theo tiêu chuẩn DN mới thành lập tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Câu 3:
Đối tượng áp dụng việc khai thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ và biểu mẫu khai thuế được quy định như thế nào?
Trả lời:
Tại  khoản 6, Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn:
Khai thuế TNDN quý tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ (không bao gồm trường hợp khai thuế TNDN tạm tính quý dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu) áp dụng đối với: Đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp có phát sinh hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TNDN mà các đơn vị này hạch toán được doanh thu nhưng không hạch toán và xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh.
Đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp thực hiện kê khai thuế TNDN theo quý tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa dịch vụ theo tờ khai thuế TNDN mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này.
Trường hợp đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp có phát sinh thường xuyên hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TNDN thì được kê khai hàng quý và không phải thực hiện quyết toán thuế TNDN năm.
Trường hợp đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TNDN thì thực hiện kê khai thuế TNDN theo từng lần phát sinh.

Câu 4:
Xin được hỏi Quý Bộ như sau: TH1: Công ty tôi có người nước ngoài làm việc, là cá nhân không cư trú tại Việt Nam. Hàng quý, Công ty có trả khoản tiền bảo hiểm hưu trí cho cá nhân này, chuyển tiền vào tài khoản của bảo hiểm tại nước của họ. Xin hỏi, khi quyết toán thuế TNCN, thu nhập chịu thuế của người này có bao gồm khoản bảo hiểm trên không? TH2: Trong kỳ thanh tra thuế cho 3 năm 2008-2010, Cơ quan thuế có kết luận số tiền thuế TNDN phải nộp năm 2008 thấp hơn số tiền Công ty đã nộp là 400 triệu. Vậy số tiền này Công ty có được bù trừ trong lần quyết toán thuế TNDN năm 2013 không? Nếu được thì Công ty phải kê khai khoản này như thế nào trên tờ khai quyết toán thuế TNDN Xin chân thành cảm ơn!
Trả lời:
Theo quy định tại Thông tư số 111/2013 thì các khoản tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) và các loại tương tự như BHXH mà cá nhân đã đóng góp cho cơ quan bảo hiểm của nước họ thì được trừ ra khỏi thu nhập trước khi tính thuế. Khoản tiền đóng bảo hiểm hưu trí mà công ty chuyển nộp Quỹ Bảo hiểm của nước ngoài thay cho cá nhân nước ngoài là người của công ty thì không phải cộng vào thu nhập tính thuế của cá nhân này vì khoản tiền này tương tự như khoản đóng góp vào quỹ BHXH của chúng ta.
Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn đã quy định rõ trường hợp nộp thừa tiền thuế thì sẽ được cơ quan quản lý thuế hoàn lại tiền thuế nộp thừa một cách trực tiếp hoặc cách hoàn lại gián tiếp bằng cách bù trừ số tiền thuế nộp thừa vào số phải nộp của kỳ sau.
Trường hợp DN của Bạn được kiểm tra quyết toán thuế mà phát hiện số thuế TNDN năm 2008 đã nộp thừa (so với số phát sinh phải nộp theo luật) , nếu DN không làm thủ tục hoàn lại thuế thì sẽ được bù trừ với số tiền thuế phải nộp của các năm sau.
DN của Bạn đang được kiểm tra thuế, vậy cho nên đội kiểm tra sẽ lập biên bản (trong đó có việc xác định số thuế nộp thừa) và số liệu của Biên bản này sẽ được đưa vào hồ sơ thuế của DN và DN không phải thực hiện điều chỉnh tờ khai thuế (Xem Thông tư số 156/2013).  


nguồn : tapchitaichinh.vn
FinancePlus.vn

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ phòng đào tạo :

TẬP ĐOÀN KẾ TOÁN HÀ NỘI

HOTLINE : 0961 929 222 - 097 123 5812 - Mr. Dũng

CƠ SỞ ĐÀO TẠO TẠI HÀ NỘI

 • Lê Trọng Tấn – Thanh Xuân – Hà Nội.
 • Đường Liên Cơ (đầu đường Nguyễn Cơ Thạch rẽ phải) – Nam Từ Liêm – Hà Nội.
 • Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội
 • Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội.
 • Tòa nhà P3 – KĐT Việt Hưng – Long Biên – Hà Nội.
 • Quang Trung – Hà Đông – Hà Nội.
 • Đường Cổ Bi – Gia Lâm – Hà Nội.

CƠ SỞ ĐÀO TẠO TẠI MIỀN BẮC

 • Đường Lê Văn Thịnh – Phường Suối Hoa – Tp. Bắc Ninh.
 • Lạch Tray – Quận Ngô Quyền – Hải Phòng.
 • Đường Trần Nguyên Hãn – P. Thọ Xương – Tp. Bắc Giang.
 • Đường Chu Văn An – Hoàng Văn Thụ – Tp. Thái Nguyên.
 • Đường Giải Phóng – TP Nam Định – tỉnh Nam Định.
 • Đường Trần Hưng Đạo – Phố Kim Đồng – Tp. Thái Bình.
 • Đường Chu Văn An -TP Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc.
 • Đường Nguyễn Văn Cừ – TP Hạ Long – Quảng Ninh.
 • Khu 10 – phường Nông Trang – TP. Việt Trì – tỉnh Phú Thọ.
 • Đường Đoàn Nhữ Hải – Phường Quang Trung – TP. Hải Dương – Hải Dương.
 • Đường Quy Lưu – phường Minh Khai – TP. Phủ Lý – Tỉnh Hà Nam.
 • Đường Tràng An – phường Tân Thành – TP. Ninh Bình – tỉnh Ninh Bình.
 • Thị Trấn Bần Yên Nhân – Mỹ Hào – Hưng Yên

CƠ SỞ ĐÀO TẠO TẠI MIỀN TRUNG

 • Đường Nguyễn Đức Cảnh – TP. Vinh – Tỉnh Nghệ An.
 • Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh.
 • Đường Ngô Quyền - phường Vĩnh Ninh - TP. Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế.
 • Đường Trần Cao Vân - quận Thanh Khê - TP Đà Nẵng.

CƠ SỞ ĐÀO TẠO TẠI MIỀN NAM

 • Số 41 Vân Côi - Phường 7 - Quận Tân Bình - Tp. Hồ Chí Minh.
 • Đường Lê Văn Chí - Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh.
 • Nguyễn Văn Vịnh - Phường Hiệp Tân - Quận Tân Phú - Tp. Hồ Chí Minh.
 • Đường Hoàng Hoa Thám - P. Hiệp Thành - TP Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương.
 • Đường Hà Huy Giáp - Phường Quyết Thắng - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
 • Đường Nguyễn Du - Thành phố Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

CƠ SỞ ĐÀO TẠO TẠI MIỀN TÂY

 • Đường Trương Định - Phường An Cư - Quận Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ.
 • Trần Hưng Đạo - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang.
 • Thái Sanh Hạnh - KP6 - Phường 9 - TP. Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang.
 • Mô Tả
 • Tag

No comments:

Post a Comment

CƠ SỞ ĐÀO TẠO

Học kế toán tổng hợp thực hành ở đâu tốt nhất Hà Nội ?
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Miền Tây
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
^ Back to Top

0961.929.222
Đăng Ký Học
[wpsm_codebox style="1"]
[/wpsm_codebox]