FIND US ON FACEBOOK

HOTLINE TƯ VẤN
HOTLINE
0978 365 021


ưu đãi học phí
TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
tư vấn thành lập doanh nghiệp
HỖ TRỢ KÊ KHAI HTKK
phần mềm hỗ trợ kê khai thuế htkk

Bài Đọc 24/7

Bảo vệ bản quyền nội dung website

Công văn của Tổng cục Thuế số 17/TCT-CS ngày 5/1/2015 v/v chính sách thu tiền thuê đất

Điểm 4.6/5 dựa vào 88 đánh giáCỘNG HOÀ XÃ Hộ! CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 05 thảng 01 năm 2015
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An.
Trả lời Công văn số 1763/CT-QLCKTTD đề ngày 09/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Long An về việc vưóng mắc chính sách thu tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
-        Tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 25 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:
“Điều 25. Trách nhiệm của các cơ quan, người nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước và cảng vụ hàng không
ỉ. Cơ quan tài chính:
a)  Chủ trì xây dựng và trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hệ số điểu chỉnh giá đất theo quy định tại Khoản 5 Điều 4 Nghị này, mức tỷ lệ phần trăm (%) cụ thể để xác định đơn giá thuê đất theo từng khu vực, tuyển đường tương ủng với tùng mục đích sử dụng đất.
b)  Chủ trì xác định và trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức tỷ ỉệ (%) đế tính thu tiền thuê đoi với đẩt xây dựtĩg công trình ngầm, đất có mặt nước, mặt nước thuê.
c)   Chủ trì xác định các khoản được trừ vào sổ tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp.
d)  Là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định giá đất tại địa phương, có trách nhiệm tổ chức thẩm định giá đất cụ thể đê tỉnh thu tiên thuê đất trên cơ sở đề xuất của cơ quan tài nguyên và môi trường đôi với trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 4 Nghị định này để báo cáo Hội đông thâm định giá đất tại địa phương xem xét trước khi trình Uy ban nhân dân cáp tỉnh quyết định.
3. Cơ quan thuế:
a)  Xác định đơn giả thuê đất; xác định số tiền thuê đất, sỗ tiền thuê đất đê xây dựng công trình ngầm, số tiền thuê đất có mặt nước, sô tiên thuê mặt nước và thông báo cho người nộp theo quy định tại Nghị định này.
Xác định đơn giá thuê đất, sổ tiền thuê đất và thông báo cho Cảng vụ hàng không tổ chức thực hiện thu tiền thuê đất của các tố chức, cá nhân được thuê đất, thuê mặt nước trong khu vực cảng hàng không, sân bay.

a)  Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, giải đáp thẳc mắc, giải quyết khiếu nại về thu nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật vê quản ỉỷ thuế. ”
-        Tại điểm b, Khoản 2, Điều 8 Thông tư sổ 77/2014/TT-BTC ngàỵ 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định sô 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:
“Điều 8. Áp dụng đơn giá thuê đất
2. Dự án thuê đất trước ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành mà tại một trong ba loại giấy tờ sau đây: Giấy chúng nhận đâu tư (Giấy phép đầu tư), Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất do cơ quan Nhà nước có thẩm qưyền cấp (kỷ kết) có quy định đơn giá thuê đất và có ghi nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê đất thì việc điều chỉnh đơn giá thuê đât được thực hiện như sau:
b)  Đổi với dự án đầu tư mà tại một trong ba loại giấy tờ nêu trên có quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước và nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê theo các quy định về đơn giả cho thuê đất, thuê mặt nước của Bộ Tài chính như Điểm a Khoản này nhưng đã thực hiện điều chỉnh lại đơn giá thuê đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chỉnh phủ hoặc đã thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư), thay đổi lại mẫu Hợp đồng thuê đất do quy định về thủ tục hành chính mà tại các giấy tờ được cấp đoi không còn nội dung ghi nguyên tãc điêu chỉnh đom. giá thuê đẩt nhung mục đích sử dụng đất không thay đôi và đã thực hiện điều chỉnh lại đơn giá thuê đất theo quy định tại Khoản 2 Điêu 9 Nghị định sổ 142/2005/NĐ-CP, khi đến các kỳ điều chỉnh đon giá thuê đất tiếp theo thì cơ quan thuế báo cáo ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết mức điêu chỉnh đơn giá thuê đất nhung không vượt quả mức tỷ lệ (%) điều chỉnh đom giá thuê đất đã được quy định tại một trong ba loại giấy tờ nêu trên so vớỉ đơn giá thuê đât đã được điều chỉnh của kỳ ổn định trước đó và áp dụng cho thời gian thuê đât còn lại theo đề nghị bằng vãn bản của người thuê đất. ”
Căn cứ quy định trên, trường hợp dự án thuê đẩt trước ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành mà tại một trong ba loại giấy tờ: Giấy chửng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư), Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (ký kết) có quy định đơn giá thuê đất và có ghi nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ hoặc đã thực hiện cấp đổi Giẩy chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư), thay đổi lại mẫu Hợp đồng thuê đất do quy định về thủ tục hành chính mà tại các giẩy tờ được cấp đổi không còn nội dung ghi nguyên tac điều chỉnh đơn giá thuê đất nhưng mục đích sử dụng đất không thay đổi và đã thực hiện điều chỉnh lại đơn giá thuê đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP, khi đến các kỳ điều chỉnh đơn giá thuê đất tiếp theo thì cơ quan thuế báo cáo ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết mức điều chỉnh đơn giá thuê

đât, mức điều chỉnh đơn giá thuê đất không vượt quá mức tỷ lệ (%) điều chỉnh đơn giá thuê đất đã được quy định tại một trong ba loại giấy tờ nêu trên.
Đề nghị Cục Thuế tỉnh Long An căn cứ vào hồ sơ cụ thể báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh Long An xem xét quyết định.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Long An được biết. 

nguồn : http://www.gdt.gov.vn

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ phòng đào tạo :

TẬP ĐOÀN KẾ TOÁN HÀ NỘI

HOTLINE : 0961 929 222 - 097 123 5812 - Mr. Dũng

CƠ SỞ ĐÀO TẠO TẠI HÀ NỘI

 • Lê Trọng Tấn – Thanh Xuân – Hà Nội.
 • Đường Liên Cơ (đầu đường Nguyễn Cơ Thạch rẽ phải) – Nam Từ Liêm – Hà Nội.
 • Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội
 • Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội.
 • Tòa nhà P3 – KĐT Việt Hưng – Long Biên – Hà Nội.
 • Quang Trung – Hà Đông – Hà Nội.
 • Đường Cổ Bi – Gia Lâm – Hà Nội.

CƠ SỞ ĐÀO TẠO TẠI MIỀN BẮC

 • Đường Lê Văn Thịnh – Phường Suối Hoa – Tp. Bắc Ninh.
 • Lạch Tray – Quận Ngô Quyền – Hải Phòng.
 • Đường Trần Nguyên Hãn – P. Thọ Xương – Tp. Bắc Giang.
 • Đường Chu Văn An – Hoàng Văn Thụ – Tp. Thái Nguyên.
 • Đường Giải Phóng – TP Nam Định – tỉnh Nam Định.
 • Đường Trần Hưng Đạo – Phố Kim Đồng – Tp. Thái Bình.
 • Đường Chu Văn An -TP Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc.
 • Đường Nguyễn Văn Cừ – TP Hạ Long – Quảng Ninh.
 • Khu 10 – phường Nông Trang – TP. Việt Trì – tỉnh Phú Thọ.
 • Đường Đoàn Nhữ Hải – Phường Quang Trung – TP. Hải Dương – Hải Dương.
 • Đường Quy Lưu – phường Minh Khai – TP. Phủ Lý – Tỉnh Hà Nam.
 • Đường Tràng An – phường Tân Thành – TP. Ninh Bình – tỉnh Ninh Bình.
 • Thị Trấn Bần Yên Nhân – Mỹ Hào – Hưng Yên

CƠ SỞ ĐÀO TẠO TẠI MIỀN TRUNG

 • Đường Nguyễn Đức Cảnh – TP. Vinh – Tỉnh Nghệ An.
 • Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh.
 • Đường Ngô Quyền - phường Vĩnh Ninh - TP. Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế.
 • Đường Trần Cao Vân - quận Thanh Khê - TP Đà Nẵng.

CƠ SỞ ĐÀO TẠO TẠI MIỀN NAM

 • Số 41 Vân Côi - Phường 7 - Quận Tân Bình - Tp. Hồ Chí Minh.
 • Đường Lê Văn Chí - Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh.
 • Nguyễn Văn Vịnh - Phường Hiệp Tân - Quận Tân Phú - Tp. Hồ Chí Minh.
 • Đường Hoàng Hoa Thám - P. Hiệp Thành - TP Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương.
 • Đường Hà Huy Giáp - Phường Quyết Thắng - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
 • Đường Nguyễn Du - Thành phố Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

CƠ SỞ ĐÀO TẠO TẠI MIỀN TÂY

 • Đường Trương Định - Phường An Cư - Quận Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ.
 • Trần Hưng Đạo - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang.
 • Thái Sanh Hạnh - KP6 - Phường 9 - TP. Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang.
 • Mô Tả
 • Tag

No comments:

Post a Comment

CƠ SỞ ĐÀO TẠO

Học kế toán tổng hợp thực hành ở đâu tốt nhất Hà Nội ?
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Miền Tây
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
^ Back to Top

0978 365 021
Đăng Ký Học